Opleiding anatomie fysiologie met yoga

Start van de opleiding - februari 2014.
Inschrijvingen via Pureyoga/ 06-36052305 
Voor verdere informatie en lestijden zie: www.pureyoga.nl

De ruggengraat van het verantwoord beoefenen van Yoga is een gedegen kennis van de anatomie en de fysiologische werking van het menselijk lichaam. Het kennen van grenzen en weten wat het kan betekenen wanneer deze overschreden worden. Een belangrijke leefregel in de Yoga is jezelf geen pijn of geweld aan te doen. Sleutel tot deze kennis is grenzen zelf leren waarnemen en ervaren voordat ze overschreden worden.

Ieder mens is daarin anders. Elke Yoga Asana wordt door ieder op eigen wijze uitgevoerd. Begrenst door eigen fysieke mogelijkheden. Kennis van de botten zijn een belangrijk uitgangspunt om de verdieping in de Yoga aan te gaan. Weten om welke botten het gaat. Door welke specifieke spieren deze in beweging worden gebracht. De invloed van de ademhaling en de hartslag hierop. Maar ook de wisselende invloed die bijvoorbeeld het hormonale stelsel en de spijsvertering kunnen hebben. Dit alles wordt bij de opleiding Anatomie en Fysiologie met Yoga onderzocht om de effecten van Yoga Asana's te onderzoeken: de positieve uitwerking, maar ook de risico's op letsel. De leringen van Paul en Suzie Grilley zijn hierbij een grote inspiratie.

Anatomie en Fysiologie met Yoga is een verdiepende yogaopleiding waarin ingegaan wordt op zowel fysieke als spirituele aspecten van het beoefenen van Yoga. Het doel van deze opleiding is om met een holistische blik naar het menselijk lichaam te leren kijken. Daarnaast om kennis en inzichten te verwerven in de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam waarmee beoefening van Yoga verrijkt en verdiept. Pureyoga deelt haar medische kennis uit langjarige ervaring in de zorg. Deze leer je toepassen bij je eigen beoefening van Yoga. De opleiding is ook geschikt wanneer je recent met Yoga gestart bent. Yogadocenten kunnen deze toepassen in de eigen yogapraktijk bij het begeleiden van deelnemers tijdens de yogalessen.

De theorie en kennis wordt eigen gemaakt door deze direct zelf te ervaren via Yoga Asana's die specifiek ingaan op het onderwerp dat op dat moment behandeld wordt. Door het uitvoeren van bewegingsoefeningen worden de fysieke grenzen van het eigen lichaam en die van medestudenten opgezocht waarmee deze tijdens het beoefenen van Yoga duidelijk worden. Dat is zichtbaar en duidelijk te begrijpen, en daardoor wordt de complexe stof goed te begrijpen. Aan de hand hiervan wordt de diepere fysiologische werking toegelicht. Deze ervaring zou je, bijvoorbeeld wanneer je yogadocent bent, weer met anderen kunnen delen in je lessen.

Wanneer je iets zelf hebt doorleefd, wordt het jouw waarheid. Op deze manier wordt waardevolle kennis en inzicht verworven die blessures en klachten kunnen voorkomen of ontzien kunnen worden. De opleiding biedt een aanvulling op een breed terrein met complexe materie, waarmee Yoga en Yogabeoefening eenvoudiger te bevatten wordt. Yogadocenten krijgen hiermee handvatten waarmee de begeleiding completer wordt.

 Het didactisch concept van de opleiding 'Anatomie en Fysiologie met Yoga' is 'Doen, Voelen, Ervaren, Weten'. Onder andere wordt hiervoor het concept van probleemgestuurd onderwijs of PGO gehanteerd. Hiermee wordt aangesloten bij de manier waarop de mens van nature leert. Ook in dit concept wordt het 'leren door te doen' principe gehanteerd. En gaat bovendien uit van reĆ«le praktijksituaties waardoor kennis direct toepasbaar wordt