Betaling

Lesgeld svp vóór aanvang van de lessen of workshop overmaken op ING bank NL02INGB0000818567, t.n.v. F.J.M. Helwig Rotterdam, onder vermelding van dag en lestijd van de cursus of workshop waar je je voor opgeeft.